Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Xuân Nguyên

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2004)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1980-1983: Bác sĩ Bộ Giao thông vận tải
+ 1984-2011: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn
+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ