1900 636 555

024 3927 5568

  |  

ThS.BSCK I – Nguyễn Thị Tường Vân

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)
+ Thạc sỹ Y khoa (Đại học Y Hà Nội – 1994)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1983 – 1989: Công tác tại Khoa Cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai
+ 1984 – 2008: Công tác tại bệnh viện Nhiệt đới Quốc gia
+ 2008 – 1/2013: Công tác tại bệnh viện Đa khoa Thanh Trì
+ 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Khen thưởng
+ Huân chương Lao động hạng III
+ Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Hàng chục công trình nghiên cứu cấp Cơ sở và cấp Bộ
+ Tham gia chương trình Người đương thời và nhiều chương trình truyền hình khác.

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ