Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Nguyễn Thị Thùy

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2011: Tốt nghiệp Đại học y dược Thái Nguyên
+ 9/2012 – 2013: Học chuyên khoa định hướng PHCN – Đại học y Hà Nội.

Hoạt động chuyên ngành

+ 2011 – 2012: Công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ – Hà Nội
+ 2013 đến này: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ