Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ths.Bs. Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2014: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội
- Năm 2015: Tốt nghiệp chuyên khoa định hướng gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức
- Năm 2016: Chứng chỉ gây tê ngoài màng cứng giảm đau trong chuyển dạ tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
- Năm 2016: Đào tạo gây mê Châu Âu do Đại học Sorbonne và đại học Y Hà Nội tổ chức
- Năm 2017: Đào tạo gây mê cho phẫu thuật sọ mặt cùng Facing The World tại các Bệnh viện London - Anh
- Năm 2018: Đào tạo gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích cho phẫu thuật sọ mặt cùng Facing The World tại các Bệnh viện London - Anh
- Năm 2018 - 2019: Nội trú gây mê hồi sức tại Bệnh viện Bichat - Claude Bernard - Paris
- Năm 2020: Tốt nghiệp thạc sĩ gây mê hồi sức - Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- Từ năm 2014 - nay: Bác sĩ gây mê hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc gây mê và giảm đau sau mổ: Thẩm mỹ, tai mũi họng, sản khoa, ngoại khoa.
- Hiện tại đang giữ vị trí Trưởng khoa gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Nghiên cứu chuyên sâu

Nghiên cứu: "Đánh giá hiệu quả vô cảm của phương pháp gây tê tủy sống - ngoài màng cứng phổi hợp để mổ lấy thai trên sản phụ có nguy cơ tụt huyết áp"

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ