Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS – Nguyễn Thị Thi Nga

Chuyên Khoa

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Thạc sỹ chuyên khoa Vi sinh y học

Hoạt động chuyên ngành

+ 1983 – 08/2011: Công tác tại Khoa Xét nghiệm Huyết học – Vi sinh, bệnh viện K Trung ương
+ 11/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Khen thưởng
+ Huy chương Vì sức khỏe nhân dân

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ