Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS – Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên Khoa

Nhãn Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2001: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2011: Thạc sĩ nhãn khoa

Hoạt động chuyên ngành

+ 2002 – 2004: Bác sĩ khám chữa bệnh tại Bệnh viện GTVT miền duyên hải – Hải Phòng
+5/ 2004 – 3/2014: Bác sĩ phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm
+ 2014 đến nay: Công tác tại khoa mắt Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ