1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1996: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 1999 – 2002: Học Thạc sĩ tại Đại học y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ 2005 – 2014: Bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba
+ 2014 đến nay: Công tác tại khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ