Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 1996: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội
- 2002: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng tại trường Đại học Y Hà Nội
- 2005: Thực tập tại khoa TMH và phẫu thuật đầu cổ - Bệnh viện Trường Đại học Tổng hợp Gent - vương quốc Bỉ

Hoạt động chuyên ngành

- 2005-2013: Bác sĩ tại khoa TMH, Bệnh viện Việt Nam - Cuba
- 2013- nay: Bác sĩ tại khoa TMH, Bệnh viện Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

- Nghiên cứu phát hiện dị hình khe giữa, báo cáo tại trường Đại học Y Hà Nội 2002.
- Nghiên cứu điều trị điếc đột ngột bằng Piracetam kết hợp Glucocorticoid tại Bệnh viện Việt nam Cuba - Báo cáo tại hội nghị TMH và phẫu thuật đầu cổ Châu Á - Thái Bình Dương 2007.

Đào tạo chuyên sâu

- Phẫu tích xương thái dương do tổ chức REI - Mỹ đào tạo tại Viện TMH trung ương
- Cấp cứu CPR do tổ chức Operation Smile tổ chức và đào tạo tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ