Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Síu

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1986)

Hoạt động chuyên ngành

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Bệnh viện Xanh – Pôn
+ 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ