1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Thị Phương Thúy

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ