Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

2014-nay: Công tác Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, có chứng chỉ hành nghề Sản phụ khoa
Đã từng đỡ nhiều ca sinh thường, chưa được phân công mổ đẻ, phụ mổ
Điểm mạnh: Thân thiện, hiền lành. Làm chủ tốt các kỹ thuật chuyên môn

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ