Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Minh Tâm

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1981: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 2004: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1982 – 1990: Bác sĩ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tỉnh Hải Dương
+ 1990 – 2013: Bác sĩ Bệnh viện Bưu điện
+ 2013 – đến nay: Công tác tại Khoa sản bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ