Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS. Nguyễn Thị Mai

Chuyên Khoa

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2012 - 2018: Tốt nghiệp ĐH Y dược Hải Phòng - Loại giỏi
- Năm 2018-2019: Tham gia học tập và đào tạo lớp điều trị chuyên khoa Tiêu hóa tại BV Bạch Mai
- Năm 2019: Tham gia học tập và đào tạo lớp Nội soi tiêu hóa tại BV Bạch Mai
- Năm 2020 & 2021: Liên tục tham gia học tập và đào tạo tại lớp Nội soi đại tràng tại BV Bạch Mai

Hoạt động chuyên ngành

- Năm 2018 - 2022: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Hưng Yên

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ