Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Dung

Chuyên Khoa

Khoa Tim mạch

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2003: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 2010: Thạc sĩ y khoa

Hoạt động chuyên ngành

+ 2003 – 2013: Bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ