Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Hồng Hiền

Chuyên Khoa

Nhãn Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2000)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1996 – 3/2012: Bác sĩ chuyên khoa Mắt – Bệnh viện Hữu Nghị
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Mắt – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ