Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS – Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên Khoa

Khoa Hồi sức tích cực - ICU

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ