Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS CKII Nguyễn Minh Nguyệt

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

BSCK II NGUYỄN MINH NGUYỆT
- Chuyên gia Sản phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc
- Nguyên Trưởng khoa Đẻ và mổ tự nguyện BV Phụ sản Hà Nội
- Giảng viên quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y Tế

Trưởng khoa dịch vụ BV Sản Hà Nội
- Chuyên gia sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
- Nguyên Trưởng khoa đẻ và mổ tự nguyện Bv Phụ sản Hà Nội
- Giảng viên quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế

Trong quá trình công tác hơn 30 năm, BS chuyên xử lý trường hợp khó liên quan tới rau tiền đạo, các tai biến sản khoa trong sinh thường và sinh mổ

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ