1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK I – Nguyễn Minh Đại

Chuyên Khoa

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y (1992)
+ Bằng Bác sĩ chuyên khoa I – Răng Hàm Mặt tại Học viện Quân y (1998)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1992 – 2000: Bác sĩ Học viện Quân y
+ 2006 – 2011: Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt
+ 2011 đến nay: Công tác tại khoa Răng – Hàm – Mặt, tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ