Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Nguyễn Mạnh Quảng

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1984)
- Bác sĩ chuyên khoa I – Hồi sức cấp cứu (1991)

Hoạt động chuyên ngành

- 1/1985 – 2/1992: Công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam Cuba
- 3/1992 – 7/1995: Công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn
- 8/1995 – 3/2006: Công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Nam Cuba
- 3/2006 – 4/2008: Công tác tại Angola với vai trò chuyên gia y tế
- 12/2009 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ