Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK II – Nguyễn Hữu Lành

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Tây Nguyên
+ 2006: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
+ 2015: Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Hoạt động chuyên ngành

+ 2002 - 2005: Bác sĩ tổng công ty sông Đà
+ 2005 - nay: Công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Gây mê hồi sức

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ