Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Nguyễn Hồng Hạnh

Chuyên Khoa

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2011: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ 2012 – nay: Công tác tại TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ