1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Nguyễn Hải Ánh

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2007)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
+ Đào tạo chuyên sâu về nội soi tiêu hóa tại BV Shinmatsudo - Nhật Bản 2018.
+ Hội viên Hội khoa học Tiêu hoá Việt Nam.

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ