Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs. Nguyễn Đức Minh

Chuyên Khoa

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa răng-hàm-mặt Trường đại học y dược Thái Nguyên.
+ Tốt nghiệp khóa học chỉnh nha của viện đào tạo Răng-Hàm-Mặt Trung Ương.
+ Tốt nghiệp khóa học cấy ghép implant nha khoa của viện đào Răng-Hàm-Mặt Trung Ương​

Hoạt động chuyên ngành

+ Nội nha, tiểu phẫu răng khôn, phục hình thẩm mỹ, chỉnh nha, cấy ghép implant.

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ