Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS – Nguyễn Đức Mạnh

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2004: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành bác sĩ đa khoa.
- Năm 2014: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành thần kinh - Đại học Y Hà Nội
- Năm 2018: Tốt nghiệp Chương trình đào tạo lão khoa - Hệ liên kết Pháp Việt
- Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành thần kinh - Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- 2005-2009: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
- 2009-2011: Học Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành thần kinh - Đại học Y Hà Nội
- 2011-2014 : Phó trưởng khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
- 2014-2016: Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
- 2016-2020: Trưởng khoa Lão - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
- 2016: Học chương trình đào tạo lão khoa cơ bản tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
- 2016-2018: Học Chương trình đào tạo đại học lão khoa - Hệ liên kết Pháp Việt
- 2017-2019: Học Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành thần kinh - Đại học Y Hà Nội
03/2021-nay: Bác sỹ điều trị khoa Nội - BVĐK Hồng Ngọc.

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ