Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS – Nguyễn Đức Hải

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1989)
- Tốt nghiệp Cao học, trường Đại học Y Hà Nội (2001)

Hoạt động chuyên ngành

- 1990 – 2005: Công tác tại Bệnh viện Bưu điện
- 3/2006 – 6/2006: : Công tác tại bệnh viện Thanh Nhàn
- 7/2006 – 11/2007: Công tác tại bệnh viện Việt Pháp
- 12/2007 đến nay: Công tác tại bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ