Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs – Nguyễn Bình Dương

Chuyên Khoa

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

Ngôn ngữ

Anh - Séc

Học vấn

+ MD, Đại học Y Hà Nội
+ Đào tạo điều trị vô sinh tại Cộng hòa Séc
+ Thực tập tại Khoa Sản, Khoa đầu tiên của Đại học Charles, Prague
+ Thực tập tại các trung tâm GENNET và FertiCare IVF - các đơn vị IVF hàng đầu ở châu Âu.

Hoạt động chuyên ngành

+ Chuyên gia IVF tại BV Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Điều trị vô sinh / IVF

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ