Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1997: Tốt nghiệp Đại học y Thái Nguyên
+ 2008 – 2010: Học bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1999 – 2008: Bác sĩ điều trị tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây
+ 2010 – 2011: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây
+ 2012 đến nay: Công tác tại chuyên nam khoa Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ