1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Ngô Nguyễn Thị Tươi

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2014)

Hoạt động chuyên ngành

+ 7/2014 đến nay: Công tác tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ