Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Ths.BS Ngô Bá Toàn

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2000)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2001 – 2004: Bác sĩ điều trị nội trú bệnh viện Đại học Y Hà Nội
+ 2005 – 2013: Bác sĩ bệnh viện Việt Đức
+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ