Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Lương Thị Huế

Chuyên Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2015: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
- Tháng 08/2015 - 11/2015: Chứng chỉ Khám, tư vấn về Dinh dưỡng điều trị

Hoạt động chuyên ngành

- Năm 2016 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ