Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Lương Thị Cẩm Thúy

Chuyên Khoa

Nhãn Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1971: Học Y sĩ Hà Nội
+ 1981: Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1971 – 1978: Y sĩ khoa mắt, Trung tâm y tế Đống Đa
+ 1981 – 2005: Bác sĩ chuyên khoa mắt tại Trung tâm y tế Đống Đa
+ 2006 đến nay: Công tác tại khoa Mắt – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ