Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS – Linh Thế Cường

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1991)
+ Thạc sĩ Y khoa – Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ 1994 – 2014: Bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba
+ 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Các vấn đề về tai, mũi, họng

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ