1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK II – Lê Tuyết Anh

Chuyên Khoa

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1999)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II ( Bệnh viện Bạch Mai – 2006)

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang là bác sĩ chuyên khoa Nội tiêu hóa – gan mật bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ