Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS Lê Tùng Lam

Chuyên Khoa

Khoa Tim mạch

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1998: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2005: Tu nghiệp tại Nhật Bản

Hoạt động chuyên ngành

+ 1998 – 2003: Công tác tại Công ty Dược
+ 2003 – 2010: Bác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị
+ 2010 đến nay: Công tác tại khoa Tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ