1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK I – Lê Thị Thu

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1973)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1983)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1974 – 1979: Công tác tại Viện Sốt rét – KST & Côn trùng Trung ương
+ 1979 – 2004: Bác sĩ Thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai
+ 2004 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ