Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Lê Liên Tâm

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1975)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1991)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1975 đến 2006: Bác sĩ điều trị bệnh viện Hữu Nghị
+ 2006 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ