Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS – Kim Heung Dong

Chuyên Khoa

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Khoa, Trường Đại học Keimyung
+ Tham dự khóa học đào tạo chuyên ngành giải phẫu thẩm mỹ Viện y tế Dongsan – Đại học Keimyung
+ Chứng chỉ khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa giải phẫu
+ Chứng chỉ chuyên ngành giải phẫu thẩm mỹ của Hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ Hàn Quốc
+ Giáo sư Phòng đào tạo chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ – Viện Y tế Dongsan – Đại học KyeMyuong

Hoạt động chuyên ngành

+ Trên 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc
+ Hội viên chính thức Hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ Quốc tế
+ Hội viên chính thức Hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ Hàn Quốc
+ Trưởng khoa giải phẫu thẩm mỹ Bệnh viện Korea Gumi
+ Viện trưởng viện giải phẫu thẩm mỹ Samsungs

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ