1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Bs – Jiang Shi Bo

Chuyên Khoa

Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ