Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS Hoàng Thị Thuận

Chuyên Khoa

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về kĩ năng lab IVF tại khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Thực hành các kỹ thuật nâng cao trong labo IVF tại lab IVF- Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

Hoạt động chuyên ngành

- 2016-2018: Trưởng phụ trách chuyên môn tại lab IVF Nghệ An
- Trực tiếp chuyển giao công nghệ từ các chuyên viên labo IVF- Bệnh viện Phụ sản Trung Ương tại Nghệ An.
- 2018 – nay: Phó phòng Lab – Trung tâm IVF Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ