1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK I – Hoàng Thị Cúc

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1980: Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ 1998: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện đang công tác tại khoa Sản – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ