Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Hoàng Phương Lan

Chuyên Khoa

Khoa Da liễu

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt Nghiệp Đại Học Y Hà Nội (1977)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1977: Công tác tại khoa Da liễu Bệnh viện Việt – Tiệ, Hải Phòng.
+ 1979: Công tác tại khoa da liễu Quân Y viện 203.
+ 1984: Trưởng phòng khám da liễu của Bệnh viện Da liễu Hà Nội
+ 1999: PGĐ phụ trách chuyên môn Bệnh viện Da liễu Hà Nội
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa Da liễu của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ