Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

TS.BS – Hoàng Long

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tiến sĩ y học ( Đại học Y Hà Nội – 2009)

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ