Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Hà Thị Nhiên

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1987: Tốt nghiệp Đại học y Bắc Thái
+ 1997: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa Sản – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ