Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs – Dương Văn Mạnh

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2010-2016: Tốt nghiệp đại học Y Thái Nguyên

Hoạt động chuyên ngành

- 2018-2019: Công tác tại BV Bạch Mai

Nghiên cứu chuyên sâu

- Năm 2017- 2018: Tham gia học định hướng chuyên khoa nội tại Đại học Y Hà Nội

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ