1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Dương Thị Thủy

Chuyên Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2008)

Hoạt động chuyên ngành

+ 10/2008 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ