Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ts.Bs – Đồng Ngọc Đức

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Thạc sĩ - Bác sĩ

Hoạt động chuyên ngành

- 1992 - 2001: Giảng viên Đại học Y Dược Thái Nguyên
- 2002 - 2012: Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
- 2012 - 2019: Chuyên gia Y tế tại nước Cộng hòa Ăng gô la
- 2019- nay: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

- Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ y tế
- Đề tài: Đánh giá hiệu quả sơ cấp cứu trước bệnh viện tai nạn giao thông ở người điều khiển xe máy

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ