Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS – Đoàn Thị Yến

Chuyên Khoa

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2020: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
- Năm 2021: Học khóa kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản 3 tháng

Hoạt động chuyên ngành

- Từ 2020 đến nay: Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ