Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Đoàn Thị Quang

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1970)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I ( Đại học Y Hà Nội – 1982)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1971- 1989: Công tác tại khoa Nhi bệnh viện Việt Nam – Cu ba
+ 1990 – 1994: Chuyên gia y tế Algieri
+ 1995 – 2000: Trưởng khoa Nội nhi bệnh viện Việt Nam – Cu Ba
+ 2008 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ