Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Đoàn Minh Tuấn

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Các vấn đề về Ngoại khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ