1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Đỗ Văn Tọa

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ