Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Đỗ Thị Hương

Chuyên Khoa

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2004)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2004 – 2007: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tràng An
+ 2008 – 2009: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trí Đức
+ 2009 – 2011: Công tác tại phòng khám 44 Đào Tấn
+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ